Data dodania:  2020-10-16

Spis produktów tradycyjnych z terenu województwa śląskiego wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (stan na 16.10.2020 r.).

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 224) wnioski o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych składane są do Marszałków Województw.
Sery i inne produkty mleczne
Mięso świeże oraz produkty mięsne.
Produkty rybołówstwa, w tym ryby
Orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie).
Wyroby piekarnicze i cukiernicze.
Oleje i tłuszcze (masło, margaryna itp.)
Gotowe dania i potrawy.
Napoje (alkoholowe i bezalkoholowe).
Inne produkty.
To, co dziś potocznie nazywamy kuchnią śląską, jest o wiele bardziej złożone, niż się wydaje. Kuchnia województwa śląskiego nie jest jednorodna. Jest złożona tak samo, jak różnorodny jest to region. Obok kuchni Górnego Śląska istnieje przecież kuchnia górali żywieckich, kuchnia okolic Bielska-Białej, jest kuchnia Zagłębia, charakterystyczna kuchnia dawnego Księstwa Cieszyńskiego (mieszczańska) czy Pszczyńskiego (myśliwska), jest wreszcie kuchnia Jury Krakowsko-Częstochowskiej.